Disclaimer

Disclaimer voor www.zelfpizzamaken.org

zelfpizzamaken.org, hierna te noemen www.zelfpizzamaken.org, verleent u hierbij toegang tot www.zelfpizzamaken.org en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

www.zelfpizzamaken.org behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.zelfpizzamaken.org is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van zelfpizzamaken.org.

Beperkte aansprakelijkheid

Beperkte aansprakelijkheid www.zelfpizzamaken.org spant zich in om de inhoud van www.zelfpizzamaken.org zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.zelfpizzamaken.org aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van www.zelfpizzamaken.org.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.zelfpizzamaken.org onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.zelfpizzamaken.org. www.zelfpizzamaken.org oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij www.zelfpizzamaken.org en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van www.zelfpizzamaken.org, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.